Ta tillbaka det, Ali Esbati

Vänstern kallar RUT-anställda för tjänstefolk. Vi kallar dem hjältar.


RUT skapar jobb och nya småföretag, ofta för människor som kommer från arbetslöshet och utanförskap. Det underlättar livspusslet för barnfamiljer och kompletterar omsorgen om våra äldre. Det gör svarta jobb vita och ökar tryggheten för de anställda.

Över 64 000 människor jobbar i städbranschen. Två tredjedelar är kvinnor. Bara mellan 2009-10 var nästan 60 procent av de nya RUT-företagarna kvinnor.

Att som Vänsterpartiets Ali Esbati kalla alla dessa för ”tjänstefolk" är nedsättande för en hel bransch. Vi kräver att Ali Esbati tar tillbaka sitt uttalande!


Gör du också det?”Jag träffade alldeles nyligen en tjej i norra Sverige som driver ett litet RUT-företag som hjälper äldre i hennes bygd. När Ali Esbati sa tjänstefolk tänkte jag på henne. Att kalla alla de som driver företag inom RUT-sektorn för "tjänstefolk" som han gör är nedlåtande och det ska man inte behöva höra. Jag kräver därför att Ali Esbati tar tillbaka det.”

Martin Ådahl, Chefekonom Centerpartiet

Jonas Sjöstedt, ta tillbaka det!


Vänsterns företrädare fortsätter att tävla om vem som kan vara mest nedlåtande mot alla de tiotusentals människor som jobbar i ett RUT-företag. I gårdagens Aktuellt klarade inte Jonas Sjöstedt av att hålla uppe fasaden. Under slutet av debatten undslapp han sig kommentaren att ”de kan få ett riktigt jobb istället” på frågan om vad som ska hända med alla de som jobbar inom RUT-branschen om Vänsterpartiet får sin vilja igenom och avskaffar RUT-avdraget.

Läs mer här

10 fakta om RUT


  1. Innan RUT infördes utförde 65 procent av hushållen arbetet själva. 6 procent köpte svart. Enbart 25 procent köpte tjänsterna vitt.
  2. 6 av 10 svenskar vill behålla eller utöka avdraget för hushållsnära tjänster.
  3. Över 64 000 är sysselsatta i städbranschen. Andelen kvinnor är 64 procent.
  4. År 2013 köpte privatpersoner hushållsnära tjänster för 4,9 miljarder. Motsvarande summa 2007 var 270 miljoner kronor.
  5. 3 av 4 som får anställning i branschen kommer tidigare från arbetslöshet.
  6. Över 90 % av företagen har färre än 10 anställda och de flesta är egenföretagare.
  7. Av egenföretagare inom städ och hemservice är 7 av 10 kvinnor.
  8. År 2013 köpte 537 000 personer hushållsnära tjänster.
  9. De största köpargrupperna är barnfamiljer och personer över 65 år.
  10. Statistik från SCB visar att köp av RUT-tjänster är populära oavsett inkomstklass.

”Sedan 2007 har 17000 nya jobb skapats tack vare RUT. En helt ny bransch har vuxit fram. 2 av 3 medarbetare kommer från utanförskap som svartarbete eller arbetslöshet. Till avtalsenliga löner, pensionspoäng och sjukförsäkring. Till ett arbete där man varje dag möter tacksamma kunder. De två största köpargrupperna är barnfamiljer och äldre kvinnor. Nu vill Vänsterpartiet och Ali Esbati avskaffa RUT. Det gör mig mörkrädd att vi har ett parti i Sveriges Riksdag som av ideologiska skäl är beredda att göra tusentals människor arbetslösa eller återförvisa dom till svartarbete och arbetslöshet. Och dessutom förolämpa en hel yrkeskår genom att kalla dom ”tjänstefolk”.

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

”Det här är en sektor som sysselsätter många. RUT har inneburit ett lyft för våra jobb då vi känner oss mer uppskattade och värdefulla eftersom så många nu använder RUT-tjänster. Vi hjälper många, framför allt barnfamiljer, att få ihop sin vardag. Det i sin tur har inneburit att fler kan arbeta heltid samtidigt som vi arbetar mer hemma hos dem så att de hinner med. Det betyder mer skatteintäkter och fler heltidstjänster för oss alla. Det borde väl även vänstern tycka är bra? Det är fruktansvärt att vänstern fortsätter att se ner på oss som städar genom att kalla oss tjänstefolk.”

Anna-Lena Olofsdotter, Caltan Lokalvårdskonsult, Ösmo